POLITYKA PRYWATNOŚCI DYSKFOTO.PL


 

ARTYKUŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Karol Nowak, prezes firmy TVprzemyslowa sp. z o.o. sp. k. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Poznaniu (61-141). przy ul. Kórnickiej 30, wpisany do KRS pod numerem 0000817374, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 7822874326, REGON: 385013197 (zwany dalej: „Administratorem”).

 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu dyskfoto.pl dostępnego w domenie dyskfoto.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).

 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail dyskfotoadmin@tvprzemyslowa.pl.

 4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).


 

ARTYKUŁ 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do obecnych, potencjalnych i dawnych użytkowników Serwisu (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać niektóre Państwa dane osobowe także przez określony czas po zakończeniu naszych relacji) oraz, w ograniczonym zakresie, do osób, które korzystają z naszego Serwisu nie będąc naszymi klientami (osoby odwiedzające Serwis).

 2. W zależności od tego w jaki sposób korzystają Państwo z naszego Serwisu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe jednym z poniższych celów:

 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. udzielania odpowiedzi Użytkownikom oraz osobom odwiedzającym Serwis na pytania zadawane mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 3. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);

 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może, w zależności od przypadku, uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu, uzyskanie dostępu do Serwisu lub odpowiedzi na zadane pytania.

 2. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi lub jest do tego uprawniony na innej podstawie prawnej.


 

ARTYKUŁ 3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane podane przez Użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora oraz w związku z wypełnieniem formularza rejestracyjnego lub kontaktowego.

 2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz w celach statystycznych.

 3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).


 

ARTYKUŁ 4. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 3. Użytkownik posiada ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 4. Użytkownicy mają możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Konta, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji utraty hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:  dyskfotoadmin@tvprzemyslowa.pl.

 5. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


 

ARTYKUŁ 5. UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 2. Administrator nie będzie przekazywał dane osobowych Użytkowników do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


 

ARTYKUŁ 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 3. W ramach Serwisu używamy plików cookies oraz innych podobnych mechanizmów, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Serwisu, poznania ich preferencji w zakresie sposobu korzystania z naszej witryny, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do jego preferencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies oraz innych mechanizmów zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityka Plików Cookies.